Ποιοι είμαστε:

Είμαστε νοσηλευτικό προσωπικό δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης απόφοιτοι δημοσίων σχολών αρμοδιότητας υπουργείων Υγείας ή Παιδείας, (Μ.Τ.Ε.Ν.Σ , Τ.Ε.Λ, Τ.Ε.Ε , ΕΠΑ.Λ , Ι.Ε.Κ ), που για πολλές δεκαετίες στηρίξαμε σχεδόν κατ’ αποκλειστικότητα τα δημόσια νοσοκομεία προτού καν το νοσηλευτικό επάγγελμα εισαχθεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Σήμερα ως λειτουργοί στα δημόσια νοσηλευτικά ιδρύματα καλύπτουμε το μισό και πλέον των προσφερόμενων υπηρεσιών στο νοσηλευτικό χώρο, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό καλύπτεται από νοσηλευτές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Λόγω της παραπάνω ποσόστωσης και για την εύρυθμη λειτουργία των νοσοκομείων, το νοσηλευτικό προσωπικό δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης επιτελεί όμοιο νοσηλευτικό  έργο με τους νοσηλευτές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η ιδιομορφία αυτή σε συνάρτηση με την πολυδιάσπαση της νοσηλευτικής εκπαίδευσης προκαλεί έντονη ανομοιογένεια στη νοσηλευτική κοινότητα. Η δημιουργία των ΣΥΝΔΕ ήρθε αφενός για να καλύψει την έλλειψη εκπροσώπησης του κλάδου μας, μια έλλειψη η οποία δημιούργησε πολλά επιπλέον προβλήματα στους ΔΕ Β Νοσηλευτές και αφετέρου για να επιδιώξει, σε συνεργασία με τα υπόλοιπα ανά την Ελλάδα ΣΥΝΔΕ την επίλυση χρόνιων και πάγιων αιτημάτων των ΔΕ Β Νοσηλευτών σε εργασιακό, κλαδικό και εκπαιδευτικό επίπεδο. Στόχος του συλλόγου μας είναι η αναγνώριση και καταξίωση του κλάδου μας στην νοσηλευτική οικογένεια και κατ΄επέκταση στην κοινωνία. Καλώς ήλθατε στην ιστοσελίδα μας.